Том 1, Материалният свят

Том 1, Материалният свят

Автор: Колектив, Анелия Славова

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-109-5 (т. 1) 954-584-108-7 (многотомно)

Превод: Василка Младенова, Искра Лакова, Мариана Асенова, Теорги Симидчиев, Христо Христов, Борислав Попов

Редакция: Борислав Каменов, Борислав Тошев, Боян Пенков, Росица Мелнишка, Стефан Велев

Художествено оформление: Георги Кожухаров

Печатница: "Булгед" ООД


Корична цена 120,00 лв.

Kлубна цена 96,00 лв.

Спестете 24,00 лв.

! Резерв на издателството (специални цени)Материалният свят е първия том от поредицата ОКСФОРД ИЛЮСТРОВАНА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ. Той е идеален справочник за всеки, който иска ясна информация и готови отговори на въпроси за материалния свят на нашата планета Земя. В него наред с основните и географски особености е дадено и съвременното състояние на нашите познания за възникването на света и законите, които го управляват. Написан е от специалисти за неспециалисти и съдържа повече от 2500 сбито изложени статии, които обхващат теми от конфигурацията на електроните в атомите до физичната география на САЩ. Текстът съдържа достатъчно подробна информация за всеки по-важен аспект на основните дялове на науките за Земята и нейната атмосфера. Над 360 специално изготвени или подбрани снимки, карти, таблици и фигури, половината от които са цветни, илюстрират и допълват съдържанието на съответната статия. Използваната система за препратки е предназначена както за студенти, които търсят връзка между отделни теми, така и за читатели, които желаят да намерят по-подробни сведения за интересуващата ги област. Тази книга дава възможност бързо и лесно да се намерят търсените факти. Тя е незаменим съветник било у дома или в училище, или на всяко друго място, където се обсъждат или изучават въпросите, които тя обхваща. Редакторът, сър Вивиан Фукс, стана популярен с прекосяването на Антарктика. Пътувал е много из Африка като географ и геолог. Бил е президент на Британската асоциация за напредък на науката и на Кралското географско дружество. Доктор Ричардс е редактор-консултант. Той е преподавател по физикохимия в Университета в Оксфорд.


Още от поредицата

Абонирайте се за нашия безплатен информационен бюлетин

Абонирай се