Т.4, Възходът на империите

Т.4, Възходът на империите

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-144-3 (т. 4) 954-584-088-9 (многотомно)

Превод: Сашка Георгиева

Редакция: Димитър Тошев, Иван Божилов

Художествено оформление:

Печатница: Интерпрес, Будапеща, Унгария


Корична цена 80,00 лв.

Kлубна цена 64,00 лв.

Спестете 16,00 лв.

! Резерв на издателството (само в комплект)'Историята е наука за човешкото общество', 'Историята е наука за промените и в много отношения за различията', 'Историята е преди всичко наука за особеното'. Която и от тези дефиниции да приемем, ще се убедим, че енциклопедията 'История на света' отговаря на всички тези изисквания.Това е едно пионерско начинание, защото томовете не са механичен сбор от факти, а впечатляващ със своята пълнота, образност и изисканост на стила разказ. Всички те съдържат необходимата информация и се отличават с професионален подбор на най-важните епохи и събития от хилядолетното минало на нашия понякога жесток и в същото време така прекрасен свят. 0302005 'Историята е наука за човешкото общество', 'Историята е наука за промените и в много отношения за различията', 'Историята е преди всичко наука за особеното'. Която и от тези дефиниции да приемем, ще се убедим, че енциклопедията 'История на света' отговоря на всички техни изисквания.Това е едно пионерско начинание, защото томовете не са механичен сбор от факти, а впечатляващ със своята пълнота, образност и изисканот на стила разказ. Всички те съдържат необходимата информация и се отличават с професионален подбор на най-важните епохи и събития от хилядолетното минало на нашия понякога жесток и в същото време прекрасен свят.


Още от поредицата

Абонирайте се за нашия безплатен информационен бюлетин

Абонирай се