Средиземно море и средиземноморският свят по времето на Филип II, т. 1

Средиземно море и средиземноморският свят по времето на Филип II, т. 1

Автор: Фернан Бродел

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-231-8 (кн. 1)

Превод: Веселина Илиева

Редакция: Илия Илиев

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница: Полипринт АД - Враца


Корична цена 60,00 лв.

Kлубна цена 48,00 лв.

Спестете 12,00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.Тази книга се разделя на три части, всяка от които сама по себе си е опит за обясняване на цялото.Първата третира една сякаш неподвижна история - тази на човека и неговите взаимоотношения със заобикалящата го среда; една бавно протичаща и трансформираща се история, изградена от наложителни обрати и непрекъснато обновяващи се цикли.Над тази неподвижна история се различава една друга с бавен ритъм: на драго сърце бихме я нарекли, ако изразът не бе променил основното си значение, 'социална' история, тази на групите и групиранията. Как тези придънни вълни раздвижват целия средиземноморски живот - ето това се запитах във втората част на своята книга, изследвайки последователно икономиките, държавите, обществата и цивилизациите, опитвайки се в крайна сметка, за да осветля по-добре концепцията си за историята, да покажа как всички тези дълбочинни сили действат в сложната сфера на войната, тъй като знаем, че войната не е област само на индивидуалните отговорности.И накрая, третата част е посветена на традиционната история, тоест по мярката на индивида, а не на човека - събитийната история: повърхностно вълнение, вълните, които приливите и отливите вдигат при мощното си движение. Една история с кратки, бързи и нервни трептения. Фернан Бродел


Още от поредицата

Абонирайте се за нашия безплатен информационен бюлетин

Абонирай се