Средиземно море и средиземноморския свят по времето на Филип II, т.2

Средиземно море и средиземноморския свят по времето на Филип II, т.2

Автор: Фернан Бродел

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-318-7 (т.2)

Превод: Веселина Илиева

Редакция: Илия Илиев

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница: АСИ - София


Корична цена 60,00 лв.

Kлубна цена 48,00 лв.

Спестете 12,00 лв.

! Резерв на издателството (специални цени)Тази книга се разделя на три части, всяка от които сама по себе си е опит за обясняване на цялото. Първата третира една сякаш неподвижна история - тази на човека и неговите взаимоотношения със заобикалящата го среда; една бавно протичаща и трансформираща се история, изградена от наложителни обрати и непрекъснато обновяващи се цикли. Над тази неподвижна история се различава една друга с бавен ритъм: на драго сърце бихме я нарекли, ако изразът не бе променил основното си значение, "социална" история, тази на групите и групиранията. Как тези придънни вълни раздвижват целия средиземноморски живот - ето това се запитах във втората част на своята книга, изследвайки последователно икономиките, държавите, обществата и цивилизациите, опитвайки се в крайна сметка, за да осветля по-добре концепцията си за историята, да покажа как всички тези дълбочинни сили действат в сложната сфера на войната, тъй като знаем, че войната не е област само на индивидуалните отговорности. И накрая, третата част е посветена на традиционната история, тоест по мярката на индивида, а не на човека - събитийната история: повърхностно вълнение, вълните, които приливите и отливите вдигат при мощното си движение. Една история с кратки, бързи и нервни трептения. Фернан Бродел Том втори: Колективни съдби и общи движения (продължение): Империите * Обществата * Цивилизациите * Видовете войни. Събитията, политиката и хората: 1550-1559 г.: Подновяване и край на една световна война Шестте последни години на турското нападение. 1559-1565 г.: Възникването на свещената лига 1571 г.: Лепанто. 1577-1584 г.: Испанско-турските примирия. След 1589 г.: Средиземноморието извън голямата история.


Още от поредицата

Абонирайте се за нашия безплатен информационен бюлетин

Абонирай се