Древната  цивилизация на Атлантида

Древната цивилизация на Атлантида

Автор: Мъри Хоуп

Издател: "МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА"

ISBN: 954-584-343-8

Превод: Албена Захманова

Редакция: Делян Арабаджиев

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница: БАЛКАН ПРЕС АД, София


Корична цена 9,90 лв.

Kлубна цена 7,92 лв.

Спестете 1,98 лв.

Тиражът е окончателно изчерпан, предвижда се ново издание.Атлантида! Това име напомня за далечен период в историята на нашата планета, когато една велика цивилизация достига върха на своето развитие и след това изчезва във водите на океана и забвението. Предшестващите епохи и факторите, допринесли за възхода и упадъка й, са така дълбоко издълбани в колек­тивното подсъзнание на Хомо Сапиенс, че самото име Атлантида пре­дизвиква силни емоционални реакции – от топли, мили спомени до отк­ровен страх. През вековете и особено днес винаги е имало такива, които отричат историята за Атлантида чрез т. нар. „рационална основа", отнасяйки я към митовете и легендите. Толкова отчаяно се опитват да докажат мнението си, че пренебрегват разсъжденията на великия философ Пла­тон, както и доказателствата, предоставени от други почтени и еруди­рани учени. Но, както знае всеки психолог, фанатичният отказ да по­вярваш в нещо, както и прекалената наивност, са признаци на неба-лансирано мислене, а истинската наука изисква вярно оценяване на емпиричните доказателства, както и непредубеденост към логичните теории и бъдещите открития. Нали до неотдавна Троя, подобно на Атлан­тида, се възприемаше само като мит? По същия начин се приемаха и много други открития, за които ще стане дума в настоящата книга. Прагматичните „за" и „против" сагата за Атлантида са разглежда­ни обстойно в редица трудове на учени и писатели. Но в настоящо изследване аз бих искала да подходя към въпроса предимно от мета­физичен ъгъл и, въпреки че включвам някои исторически, геоложки и географски данни, ще наблегна предимно на мистичния, психологи­чески и парапсихически аспект на феномена Атлантида.     Когато се работи с подобна материя, винаги трябва да се има пред­вид, че линията, разделяща реалност и фантазия, е изключително тън­ка. Затова, да поддържаш верен курс между абсурда и предразсъдъци­те, не е лесна задача. Тъй като метафизикът неминуемо е принуден да ходи по опънато въже между реалността и илюзията, целта му по вся­ко време трябва да е прецизен баланс между дясното и лявото полу­кълбо на мозъка. Като човек, роден с парапсихическа дарба и същевременно известен със силното си влечение към нау­ката и психологията, ще се постарая да ви представя Атлантида – ней­ната история и значението на нейното послание към днешния свят – чрез информация, събрана посредством чувствителността на редица ин­туитивно надарени мистици, с които имах честта да работя през пос­ледните четиридесет години, както и чрез моите лични прониквания в онова далечно, мъртво минало. Някои читатели сигурно няма да са съгласни с тези открития, но аз съм убедена, че други ще се замислят, както направихме аз и моите съратници, и заедно с нас ще се преклонят пред величието на Атлантида и нейната трагична гибел. И нека Древните ме водят и закрилят по тази красива, вдъхновяваща и хаотично пре­лъстителна пътека.


Още от поредицата

Абонирайте се за нашия безплатен информационен бюлетин

Абонирай се