ТАЙНИТЕ ОБЩЕСТВА НА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА И НАРОДИ – Том I - ново издание 2019

ТАЙНИТЕ ОБЩЕСТВА НА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА И НАРОДИ – Том I - ново издание 2019

Автор: Чарлз Уилям Хекеторн

Издател: "МИРИАМ"

ISBN: 978-954-787-107-6

Превод: Мария Арабаджиева

Редакция: Делян Арабаджиев

Художествено оформление: Делян Арабаджиев

Печатница: Дигитален център „МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА“ ЕООД


Корична цена 54,90 лв.

Kлубна цена 43,92 лв.

Спестете 10,98 лв.

НаличноПред Вас е новото издание (2019 г.) на една уникална книга, може би една от най-плагиатстваните книги в света. Тайните общества на всички времена и народи на Чарлз Уилям Хекеторн е първото по рода си изчерпателно енциклопедично изследване на възникването и развитието на тайните организации и общества от началото на човешката цивилизация до края на 19 в., когато е публикувано изданието. В този смисъл книгата на Хекеторн отдавна се е превърнала в класическо произведение. Този ненадминат с дълбочината на изследването и изводите си труд е безценен справочник за всички, които се интересуват от и изучават антропология, социология, масова психология и обществени науки, но същевременно той представлява и един друг по-интересен прочит на редица важни събития в световната история. През 1875 г. Чарлз Уилям Хекеторн, който винаги е бил неизменно против „тайните общества”, публикува първото издание на своето невероятно изследване. През 1897 г. се появява второто – осъвременено, ревизирано и допълнено – издание и то е това, което държите в ръцете си. Въпреки че книгата на Хекеторн е написана преди сто и тридесет години, тя все още е едно от най-желаните четива и най-ценна придобивка за библиотеките, както на учени, така и на любопитните читатели. Използвана, подминавана и поругавана, книгата Тайните общества е основен извор на информация за последователите, но също така и за опонентите на обществата, описани на нейните страници. И това е така, тъй като заинтригуваният читател открива в нея всичко, което би искал да знае за възникването и развитието, както и за целите на тези общества, често описвани твърде повърхностно или дори игнорирани, въпреки огромната роля, която са играли през всички епохи в историята на различни страни и култури. Лейди Куинсбъро не би могла да напише своята смущаваща книга Occult Theosophy (Окултна теософия, 1933 г.), ако не е имала достъп до нея. Препратки към Тайните общества откриваме и в книгите на някои оригинални съвременни учени, като Жан ла Фонтен, който я споменава често в труда си Initiation: Ritual Drama and Secret Knowledge Across the World (Посвещаване: Ритуалната драма и тайното познание по света, 1985 г.). Наистина, към днешна дата на световния книжен пазар няма издание, което би могло да се сравни с Тайните общества на всички времена и народи. Сред многобройните книги, изследвани от нас, още не сме открили тази, която дори бегло да напомня широчината на изследването или занимателността на книгата на Хекеторн1, въпреки че някой би могъл да каже, че тя звучи доста предубедено. Един от недостатъците на книгата на Хекеторн се състои в невъзможността ( или нежеланието) на автора да цитира източниците, които е използвал при своето изследване, както и да осигури препращата информация за тях. Много е вероятно той да е имал спесифични източници за всичките си съдбоносни предположения, но тяхното подозрително отсъствие от труда му оставя в недоумение всеки, освен прекалено доверчивите. Въпреки всичко неговият труд в основата си е достоверен и продължава дори в наши дни да завладява въображението на читателя. За нас е чест да бъдем първите издатели на български език на световноизвестното енциклопедично изследване на Чарлз Уилям Хекеторн. Издавайки неговата книга, ние ще попълним това „бяло поле“ в българското книгоиздаване и ще дадем възможност на българския читател да придобие необходимата му информация за вълнуващи го теми от тайното и задкулисно развитие на човешкото общество. С пълното съзнание за трудността на поднасяне на толкова обширна и нова информация ние сме допълнили изданието с подробен енциклопедичен речник на имена, термини и понятия. Книгата ще бъде публикувана в три тома, като всеки от тях е богато илюстриран с редки и допълващи темата илюстрации.     СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЪРВИ ТОМ: КНИГА I: ДРЕВНИТЕ МИСТЕРИИ МАГОВЕТЕ * МИТРАИСТИТЕ *БРАМИНИТЕ И ГИМНОСОФИСТИТЕ * ЕГИПЕТСКИ МИСТЕРИИ КРАТА РЕПОА ИЛИ НАЙ-ВИСШАТА СТЕПЕН В ЕГИПЕТСКОТО ПОСВЕЩАВАНЕ МЕТАМОРФОЗАТА НА ЛЕГЕНДАТА ЗА ИЗИДА КИТАЙСКИ И ЯПОНСКИ МИСТЕРИИ МЕКСИКАНСКИ И ПЕРУАНСКИ МИСТЕРИИ ДРУИДИТЕ * СКАНДИНАВСКИТЕ МИСТЕРИИ КНИГА II: ОБЩЕСТВА, ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ МИСТЕРИИТЕ КАББАЛА * СИНОВЕТЕ НА ВДОВИЦАТА * ГНОСТИЦИТЕ * ЕСЕИТЕ КНИГА III: ХРИСТИЯНСКИТЕ ПОСВЕЩАВАНИЯ ХРИСТИЯНСКИТЕ ПОСВЕЩАВАНИЯ * АПОКАЛИПСИСЪТ КНИГА IV: ИСМАИЛИТИТЕ ЛОЖАТА НА МЪДРОСТТА * АСАСИНИТЕ * РОШЕНИА * ДРУЗИТЕ * ДЕРВИШИТЕ КНИГА V: ЕРЕТИЦИТЕ ЕРЕТИЦИТЕ : Циркумцелианите* Aлбигойците * Катарите * Луциферианите* Трубадурите КНИГА VI: РИЦАРСТВОТО РИЦАРСТВОТО * ТАМПЛИЕРИТЕ КНИГА VII: МИСТИЦИТЕ АЛХИМИЦИТЕ * ЯКОБ БЬОМЕ * ЕМАНУЕЛ СВЕДЕНБОРГ * МАРТИНИЗМЪТ РОЗЕНКРОЙЦЕРИТЕ * АЗИАТСКИТЕ БРАТЯ  


Още от поредицата

Абонирайте се за нашия безплатен информационен бюлетин

Абонирай се