Фонетика, т.1

Фонетика, т.1

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-235-0 (т. 1)

Превод:

Редакция:

Художествено оформление: Веселин Павлов

Печатница: Полипринт АД - Враца


Корична цена 30,00 лв.

Kлубна цена 24,00 лв.

Спестете 6,00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.Изданието 'ГРАМАТИКА НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК' има за цел да даде всестранно научно описание на съвременното състояние на българския книжовен език, въз основа на богат илюстративен материал. Тъй като граматиката е предназначена за широки среди, интересуващи се от въпросите на българския език, стремежът на авторите е бил изложението да бъде достъпно и конкретно с ясен и прост език.В том първи 'ФОНЕТИКА' авторите представят общодостъпно и в по-широк лингвистичен план въпросите, свързани със звуковата страна на българския език. Подробно са разгледани основните въпроси на сричката, ударението и интонацията, изговорните стилове и принципите на изграждане на правописната система на езика.


Още от поредицата

Абонирайте се за нашия безплатен информационен бюлетин

Абонирай се