Поученията на масонството

Поученията на масонството

Автор: Димитър Недков

Издател: "МИРИАМ"

ISBN: ISBN–10: 954–787–029–7;ISBN–13: 978–954–787–029–1

Превод:

Редакция: Мария Арабаджиева

Художествено оформление: Делян Арабаджиев

Печатница: МУЛТИПРИНТ ООД


Корична цена 7,00 лв.

Kлубна цена 5,60 лв.

Спестете 1,40 лв.

Тиражът е окончателно изчерпан, предвижда се ново издание.Доктрината на масонството е построена върху стремежа за усъвършенстване на човешките взаимоотношения чрез създаването на истински, нормални отношения с ближния. Масонтството и масоните са неотменна част от човешката история. Те съществуват. Градежът е тяхното работно място и затова се наричат Съюз на Свободните зидари. Пергелът, отвесът и правият ъгъл са техните символични инструменти, защото не можеш да построиш неразрушим свят без да спазваш неумолимите закони на архитектурата. Описването на вековната история на масонството и оценката за неговата роля винаги предизвиква нееднозначни реакции. Приносът на масонството за развитието на човешките цивилизации е отдавна доказан исторически факт. Нееднократно то е определяно като главен герой в човешките съдби. Едно от най-силните доказателства за значението на Свободното зидарство е неговото основно място в координатната система на Западната демокрация или раждането на Новия свят. Поученията на МАСОНСТВОТО  Когато навсякъде царели деспотизмът и суеверието – двете сили на Злото и Мрака, които изглеждали непоклатими и безсмъртни – за да избягнат преследванията, масоните изобретили Мистерията – алегорията, символа и емблемата – и предавали учението си чрез тайно посвещаване на последователите си.   Издигнах в култ Истината . В името на Истината съчетах в едно Силата, Мъдростта и Красотата. И за техен изразител провъзгласих Братската любов. Научих хората да си подават ръка и да забравят това, което ги разделя. Не деля никого по цвят на кожата, вероизповедание, политическа принадлежност, богатство и длъжност. Издигнах в култ Братството, Търпимостта и Свободата на мисълта и словото. Следвам плана на Твореца и събирам разпръснатото. Борих се и ще се боря само за едно. Робът да бъде свободен, а свободният – съвършен. Това съм аз – МАСОНСТВОТО.        


Още от поредицата

Абонирайте се за нашия безплатен информационен бюлетин

Абонирай се