"МИСЪЛ & ВИБРАЦИЯ"

"МИСЪЛ & ВИБРАЦИЯ"

Автор: Уилям Уокър Аткинсън

Издател: "МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА"

ISBN: 978-954-584-445-4

Превод: Яна Арабаджиева

Редакция:

Художествено оформление: Делян Арабаджиев

Печатница: Дигитален център „МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА“ ЕООД


Корична цена 44,90 лв.

Kлубна цена 35,92 лв.

Спестете 8,98 лв.

НаличноКогато осъзнаем, че мисълта е сила – проява на енергия – с магнитна способност за привличане, ще започнем да осъзнаваме същността и причината на много обстоятелства, които досега са ни се стрували непонятни. Докато мислим, изпращаме вибрации от ефирно неосезаемо естество, които са също толкова истински, колкото и вибрациите, с които се проявяват светлината, топлината, електричеството и магнетизмът. И когато разберем законите, ръководещи произвеждането и предаването на тези вибрации, ще ни е възможно да ги прилагаме в нашето ежедневие, точно както и по-добре познатите ни форми на енергия. Уилям Уокър Аткинсън е адвокат, търговец, издател и автор, както и окултист и един от първите последователи на философското движение „Нова мисъл“. Той е автор на приблизително 100 книги, всички написани през последните 30 години от живота му, много от които подписани с псевдоними – Тиодор Шелдън, Терон Дюмонт, Йога Рамачарака. Също така е смятан за един (ако не и единственият) от Тримата посветени, анонимните автори на Кибалион, чиито текст определено има сходства с останалите трудове на Аткинсън по отношение на стила на изразяване и темата. Кибалион представлява систематизирано описание на основните херметични предписания, съществували от древността, разпространявани от посветените, в който труд са описани седемте всеобщи принципа. Настоящата книга на Аткинсън е посветена на практическото приложение на първите три херметични принципи: на Мисловността, на Съответствието и на Вибрацията. Както смятат последователите на „Нова мисъл“: „Мисловните ни състояния се проявяват и стават част от опита ни в ежедневието“. Затова е необходимо да се научим да ги овладяваме.

Абонирайте се за нашия безплатен информационен бюлетин

Абонирай се