Детски енциклопедии


Корична цена
20,00 лв.

Kлубна цена
16,00 лв.

Спестете
4,00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Атлас на застрашените райони

Автор: Стив Полък

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-131-1

Превод: Боряна Гечева

Редакция: Ива Апостолова

Художествено оформление:

Печатница: Полиграфически комбинат

Светът около нас е дом за хиляди растения и животни. Те не са еднакви по света, но всички зависят от природното равновесие и чистотата на околната среда. Днес това биологично равновесие между живите организми и естествената им среда на развитие е сериозн


Корична цена
20,00 лв.

Kлубна цена
16,00 лв.

Спестете
4,00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Атлас на застрашените животни

Автор: Стив Полък

Издател: Белайта Прес - Лондон

ISBN: 954-584-084-6

Превод: Станой Ковачев

Редакция: Веселин Денков

Художествено оформление:

Печатница: Полиграфически комбинат

Светът около нас е дом за хиляди растения и животни. Те не са еднакви навсякъде по света, но всички зависят от природното равновесие и чистотата на околната среда. Днес това биологично равновесие между видовете и техните обитания е сериозно застрашено от


Корична цена
25,00 лв.

Kлубна цена
20,00 лв.

Спестете
5,00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Атлас на света

Автор: Нил Морис

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-319-5

Превод: Боряна Гечева

Редакция:

Художествено оформление: МИРИАМ ДИЗАЙН

Печатница: БАЛКАН ПРЕС АД, София

Вълнуваща среща с интересния свят на географските знания.Уводните бележки за същността на картите и начините за подготовката им, въпросите и кратките сведения към всяка от картите помагат на читателя да усвои основните учения, необходими за разчитане на


Корична цена
12,00 лв.

Kлубна цена
9,60 лв.

Спестете
2,40 лв.

Налично

EXPLORERS

Автор: Julie Brown,Robert Brown

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-069-2 (т. 4)

Превод:

Редакция:

Художествено оформление:

Печатница: Абагар ЕООД - В. Търново

Настоящата четиритомна детска енциклопедия е предназначена за деца, изучаващи или знаещи английски език. Всяка книжка ще ви разкаже за различна област от човешкото познание. Ще научите нови термини и факти. Чудесните илюстрации се съчетават с английски т


Корична цена
12,00 лв.

Kлубна цена
9,60 лв.

Спестете
2,40 лв.

Налично

PREHISTORY

Автор: Theodore Rowland-Entwistle

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-068-4 (т. 3)

Превод:

Редакция:

Художествено оформление:

Печатница: Абагар ЕООД - В. Търново

Настоящата четиритомна детска енциклопедия е предназначена за деца, изучаващи или знаещи английски език. Всяка книжка ще ви разкаже за различна област от човешкото познание. Ще научите нови термини и факти. Чудесните илюстрации се съчетават с английски т


Корична цена
12,00 лв.

Kлубна цена
9,60 лв.

Спестете
2,40 лв.

Налично

SPACE

Автор: Brian Jones

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-067-6 (т. 2)

Превод:

Редакция:

Художествено оформление:

Печатница: Абагар ЕООД - В. Търново

Настоящата четиритомна детска енциклопедия е предназначена за деца, изучаващи или знаещи английски език. Всяка книжка ще ви разкаже за различна област от човешкото познание. Ще научите нови термини и факти. Чудесните илюстрации се съчетават с английски т


Корична цена
12,00 лв.

Kлубна цена
9,60 лв.

Спестете
2,40 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

ANIMALS

Автор: Steve Pollock

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-066-8 (т. 1)

Превод:

Редакция:

Художествено оформление:

Печатница: "АЛИАНС ПРИНТ" ООД 1

Настоящата четиритомна детска енциклопедия е предназначена за деца, изучаващи или знаещи английски език. Всяка книжка ще ви разкаже за различна област от човешкото познание. Ще научите нови термини и факти. Чудесните илюстрации се съчетават с английски т


Корична цена
3,00 лв.

Kлубна цена
2,40 лв.

Спестете
0,60 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Рибата

Автор: Робърт Снидън

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-030-7

Превод: Евгени Александров

Редакция: Румяна Савова

Художествено оформление:

Печатница: ДФ Абагар - В. Търново

Помислете си за едрата акула или за дребната лещанка - и двете са риби. Представете си едно водно конче - главата му прилича на конска, а опашката му виси като на птица. но то също е риба. Отговорът на въпроса 'Що е риба?' се оказва не толкова прост, кол


Корична цена
3,00 лв.

Kлубна цена
2,40 лв.

Спестете
0,60 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Цветът

Автор: Робърт Снидън

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-025-1 (т. 1)

Превод: Евгени Александров

Редакция: Румяна Савова

Художествено оформление:

Печатница: ДФ Троян Прес - Троян

Помислете за огромното дъбово дърво и за малката маргаритка - и двете растения имат цветове. Разгледайте и джела - той е винаги зелен и е известен с червените си плодове, но също има цветове. Отговорът на въпроса 'Що е цвят?' не е толкова прост, колкото


Корична цена
5,00 лв.

Kлубна цена
4,00 лв.

Спестете
1,00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Мумии и маски

Автор:

Издател: АБАГАР - София

ISBN:

Превод:

Редакция:

Художествено оформление:

Печатница: "АЛИАНС ПРИНТ" ООД 1


Корична цена
20,00 лв.

Kлубна цена
16,00 лв.

Спестете
4,00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Скритите съкровища

Автор: Джефри Трис

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-052-8

Превод: Аврора Мусорлиева,Мая Аврамова

Редакция: Благовеста Старирадева

Художествено оформление:

Печатница: ДФ Абагар - В. Търново

От детската многотомна енциклопедия «В търсене на миналото» ще научите за най-известните ахреологически открития, за това как археолозите и историците внимателно и с огромно търпение събират, изследват и свързват всички останки от миналото, за да ни дад


Корична цена
10,00 лв.

Kлубна цена
8,00 лв.

Спестете
2,00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Рембранд

Автор: Александър Стърджис

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-102-8(т.3)

Превод: Валентина Ганева

Редакция: Румяна Савова

Художествено оформление:

Печатница: Полиграфически комбинат