Енциклопедии, справочници


Корична цена
25,00 лв.

Kлубна цена
20,00 лв.

Спестете
5,00 лв.

Тиражът е окончателно изчерпан, очаквайте нова библиотека

Световните цивилизации, т. 4

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-275-Х

Превод: Рени Димитрова

Редакция: Гриша Атанасов

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница: Полипринт АД - Враца

С четирите тома на този класически учебник с девет издания в САЩ АБАГАР R предложи за първи път на български език всеобхватен по хронология и география преглед на развитието на човечеството от зората на историята до края на 20 век. От какво зависят проме


Корична цена
25,00 лв.

Kлубна цена
20,00 лв.

Спестете
5,00 лв.

Тиражът е окончателно изчерпан, очаквайте нова библиотека

Световните цивилизации, т. 3

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-257-1 (т. 3)

Превод: Рени Димитрова

Редакция: Илия Илиев

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница: Полипринт АД - Враца

Историята на човечеството е представена в това фундаментално изследване с девет издания в САЩ не само като хронологична поредица от факти и събития, а като мащабен разказ за промените в начина на живот и културата, за развитието и напредъка на идеите и н


Корична цена
25,00 лв.

Kлубна цена
20,00 лв.

Спестете
5,00 лв.

Тиражът е окончателно изчерпан, очаквайте нова библиотека

Световните цивилизации, т. 2

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-229-6 (т. 2)

Превод: Владимир Атанасов

Редакция: Илия Илиев

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница: Полипринт АД - Враца

Класически учебник по история на цивилизациите с девет издания в САЩ. Разгърнат анализ на политическото и културното развитие, на еволюцията на идеите и обществените институции. Богато илюстриран с автентични изображения и текстове. ТОМ ВТОРИ СВЕТЪТ ПР


Корична цена
25,00 лв.

Kлубна цена
20,00 лв.

Спестете
5,00 лв.

Тиражът е окончателно изчерпан, очаквайте нова библиотека

Световните цивилизации, т. 1

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-229-6 (т. 1)

Превод: Владимир Атанасов

Редакция: Илия Илиев

Художествено оформление: Веселин Павлов

Печатница: Полипринт АД - Враца

Някога Джордж Оруел отбеляза, че 'да се осъвременява миналото е цяла професия'. Резкият напредък на историческата наука хвърли нова светлина върху старите проблеми и извади на преден план теми, които историците почти бяха пренебрегнали. Положихме много у


Корична цена
80,00 лв.

Kлубна цена
64,00 лв.

Спестете
16,00 лв.

! Резерв на издателството (само в комплект)

Т.7,Яростта на севера

Автор: Колектив

Издател: "МИРИАМ"

ISBN: 954-584-188-5 (т. 7) 954-584-088-9 (многотомно)

Превод: Сашка Георгиева

Редакция: Димитър Тошев,Иван Божилов

Художествено оформление:

Печатница: БРЕПОЛС - Белгия

'Историята е наука за човешкото общество', 'Историята е наука за промените и в много отношения за различията', 'Историята е преди всичко наука за особеното'. Която и от тези дефиниции да приемем, ще се убедим, че енциклопедията 'История на света' отговар


Корична цена
80,00 лв.

Kлубна цена
64,00 лв.

Спестете
16,00 лв.

! Резерв на издателството (само в комплект)

Т.6,Походът на исляма

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-165-6 (т. 6) 954-584-088-9 (многотомно)

Превод: Сашка Георгиева

Редакция: Иван Божилов,Чавдар Ценов

Художествено оформление:

Печатница: БРЕПОЛС - Белгия

'Историята е наука за човешкото общество', 'Историята е наука за промените и в много отношения за различията', 'Историята е преди всичко наука за особеното'. Която и от тези дефиниции да приемем, ще се убедим, че енциклопедията 'История на света' отговар


Корична цена
80,00 лв.

Kлубна цена
64,00 лв.

Спестете
16,00 лв.

! Резерв на издателството (само в комплект)

Т.5,Обсадените империи

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-159-1(т.5)

Превод: Сашка Георгиева

Редакция: Иван Божилов,Чавдар Ценов

Художествено оформление:

Печатница: Интерпрес, Будапеща, Унгария


Корична цена
80,00 лв.

Kлубна цена
64,00 лв.

Спестете
16,00 лв.

! Резерв на издателството (само в комплект)

Т.4, Възходът на империите

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-144-3 (т. 4) 954-584-088-9 (многотомно)

Превод: Сашка Георгиева

Редакция: Димитър Тошев,Иван Божилов

Художествено оформление:

Печатница: Интерпрес, Будапеща, Унгария

'Историята е наука за човешкото общество', 'Историята е наука за промените и в много отношения за различията', 'Историята е преди всичко наука за особеното'. Която и от тези дефиниции да приемем, ще се убедим, че енциклопедията 'История на света' отговар


Корична цена
80,00 лв.

Kлубна цена
64,00 лв.

Спестете
16,00 лв.

! Резерв на издателството (само в комплект)

Т.3, Полетът на духа

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-140-0 (т. 3) 954-584-088-9 (многотомно)

Превод: Александър Николов

Редакция: Иван Божилов

Художествено оформление:

Печатница: Интерпрес, Будапеща, Унгария

'Историята е наука за човешкото общество', 'Историята е наука за промените и в много отношения за различията', 'Историята е преди всичко наука за особеното'. Която и от тези дефиниции да приемем, ще се убедим, че енциклопедията 'История на света' отговар


Корична цена
80,00 лв.

Kлубна цена
64,00 лв.

Спестете
16,00 лв.

! Резерв на издателството (само в комплект)

Т.2, Пробуждането на варварите

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-127-3 (т. 3) 954-584-088-9 (многотомно)

Превод: Александър Николов

Редакция: Иван Тотоманов

Художествено оформление:

Печатница: Интерпрес, Будапеща, Унгария

'Историята е наука за човешкото общество', 'Историята е наука за промените и в много отношения за различията', 'Историята е преди всичко наука за особеното'. Която и от тези дефиниции да приемем, ще се убедим, че енциклопедията 'История на света' отговар


Корична цена
80,00 лв.

Kлубна цена
64,00 лв.

Спестете
16,00 лв.

! Резерв на издателството (само в комплект)

Т.1,Ерата на царете богове

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-089-7 (т. 1) 954-584-088-9 (многотомно)

Превод: Владимир Германов

Редакция: Иван Божилов

Художествено оформление:

Печатница: Полиграфически комбинат

'Историята е наука за човешкото общество', 'Историята е наука за промените и в много отношения за различията', 'Историята е преди всичко наука за особеното'. Която и от тези дефиниции да приемем, ще се убедим, че енциклопедията 'История на света' отговар


Корична цена
100,00 лв.

Kлубна цена
80,00 лв.

Спестете
20,00 лв.

! Резерв на издателството (само в комплект)

Том 3, част 2, Н-Я, Изобретения и технологии

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 95-584-202-4 (т. 3) 954-584-108-7 (многотомно)

Превод: Веселин Иванов,Георги Димитров,Десислава Петкова,Иван Захариев,Людмила Димова,Нели Цочева,Румяна Стоянова,Христо Христов

Редакция: Борислав Тошев,Боян Пенков,Лука Кръстев,Минчо Анчев,Росица Мелнишка

Художествено оформление: Георги Кожухаров

Печатница: Полипринт АД - Враца

*ОКСФОРД* ИЛЮСТРОВАНА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ, том III, Изобретения и технологии, който излиза на български език в две части, е най-изчерпателното четиво за всеки, който търси информация и отговор на въпроси от областта на изобретенията и технологиите. Този том съд