Енциклопедии, справочници


Корична цена
100,00 лв.

Kлубна цена
80,00 лв.

Спестете
20,00 лв.

! Резерв на издателството (специални цени)

Том 3, част 1, А-М, Изобретения и технологии

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-202-4 (т. 3) 954-584-108-7 (многотомно)

Превод: Веселин Иванов,Георги Димитров,Десислава Петкова,Иван Захариев,Людмила Димова,Нели Цочева,Румяна Стоянова,Христо Христов

Редакция: Борислав Тошев,Боян Пенков,Лука Кръстев,Минчо Анчев,Росица Мелнишка

Художествено оформление: Георги Кожухаров

Печатница: BREPOLS - Белгия

*ОКСФОРД* ИЛЮСТРОВАНА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ, том III, Изобретения и технологии, който излиза на български език в две части, е най-изчерпателното четиво за всеки, който търси информация и отговор на въпроси от областта на изобретенията и технологиите. Този том съд


Корична цена
180,00 лв.

Kлубна цена
144,00 лв.

Спестете
36,00 лв.

! Резерв на издателството (само в комплект)

Том 2, Природа

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-152-4 (т. 2) 954-584-108-7 (многотомно)

Превод: Десислава Петкова,Нели Цочева,Петър Берон,Станой Ковачев

Редакция: Лука Кръстев,Минчо Анчев,Петър Берон,Росица Мелнишка

Художествено оформление: Георги Кожухаров

Печатница: EWO Ltd, Любляна, Словения

*ОКСФОРД* ИЛЮСТРОВАНА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ, том II, Природа, е идеалният справочник за всеки, който търси конкретна информация или готов отговор на въпроси, отнасящи се за природата, която ни заобикаля и част от която сме и ние. В този том са представени най-важ


Корична цена
120,00 лв.

Kлубна цена
96,00 лв.

Спестете
24,00 лв.

! Резерв на издателството (специални цени)

Том 1, Материалният свят

Автор: Колектив,Анелия Славова

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-109-5 (т. 1) 954-584-108-7 (многотомно)

Превод: Василка Младенова,Искра Лакова,Мариана Асенова,Теорги Симидчиев,Христо Христов,Борислав Попов

Редакция: Борислав Каменов,Борислав Тошев,Боян Пенков,Росица Мелнишка,Стефан Велев

Художествено оформление: Георги Кожухаров

Печатница: "Булгед" ООД

Материалният свят е първия том от поредицата ОКСФОРД ИЛЮСТРОВАНА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ. Той е идеален справочник за всеки, който иска ясна информация и готови отговори на въпроси за материалния свят на нашата планета Земя. В него наред с основните и географски ос