В търсене на миналото


Корична цена
5,00 лв.

Kлубна цена
4,00 лв.

Спестете
1,00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Мумии и маски

Автор:

Издател: АБАГАР - София

ISBN:

Превод:

Редакция:

Художествено оформление:

Печатница: "АЛИАНС ПРИНТ" ООД 1


Корична цена
20,00 лв.

Kлубна цена
16,00 лв.

Спестете
4,00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Скритите съкровища

Автор: Джефри Трис

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-052-8

Превод: Аврора Мусорлиева,Мая Аврамова

Редакция: Благовеста Старирадева

Художествено оформление:

Печатница: ДФ Абагар - В. Търново

От детската многотомна енциклопедия «В търсене на миналото» ще научите за най-известните ахреологически открития, за това как археолозите и историците внимателно и с огромно търпение събират, изследват и свързват всички останки от миналото, за да ни дад