Атласи


Корична цена
20,00 лв.

Kлубна цена
16,00 лв.

Спестете
4,00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Атлас на застрашените райони

Автор: Стив Полък

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-131-1

Превод: Боряна Гечева

Редакция: Ива Апостолова

Художествено оформление:

Печатница: Полиграфически комбинат

Светът около нас е дом за хиляди растения и животни. Те не са еднакви по света, но всички зависят от природното равновесие и чистотата на околната среда. Днес това биологично равновесие между живите организми и естествената им среда на развитие е сериозн


Корична цена
20,00 лв.

Kлубна цена
16,00 лв.

Спестете
4,00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Атлас на застрашените животни

Автор: Стив Полък

Издател: Белайта Прес - Лондон

ISBN: 954-584-084-6

Превод: Станой Ковачев

Редакция: Веселин Денков

Художествено оформление:

Печатница: Полиграфически комбинат

Светът около нас е дом за хиляди растения и животни. Те не са еднакви навсякъде по света, но всички зависят от природното равновесие и чистотата на околната среда. Днес това биологично равновесие между видовете и техните обитания е сериозно застрашено от


Корична цена
25,00 лв.

Kлубна цена
20,00 лв.

Спестете
5,00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Атлас на света

Автор: Нил Морис

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-319-5

Превод: Боряна Гечева

Редакция:

Художествено оформление: МИРИАМ ДИЗАЙН

Печатница: БАЛКАН ПРЕС АД, София

Вълнуваща среща с интересния свят на географските знания.Уводните бележки за същността на картите и начините за подготовката им, въпросите и кратките сведения към всяка от картите помагат на читателя да усвои основните учения, необходими за разчитане на