Книги извън поредици


Корична цена
5,00 лв.

Kлубна цена
4,00 лв.

Спестете
1,00 лв.

! Резерв на издателството (специални цени)

Министър-председателят

Автор: Господин Маджаров,Васил Добревски

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-581-054-8

Превод:

Редакция:

Художествено оформление:

Печатница: ДФ Абагар - В. Търново

Сутрин, на бира, редовно установявахме, че ако някой от нас беше сам, щеше със сигурност да се вманиачи или да се отдаде на площаден окултизъм. Бяхме двама, бяхме свикнали един с друг, както и другите с нас - затова отдадохме Божието Богу, а за нас остан