Малка историческа библиотека


Корична цена
20,00 лв.

Kлубна цена
16,00 лв.

Спестете
4,00 лв.

! Резерв на издателството (специални цени)

История на Нова Гърция

Автор: Надя Данова,Апостолос Христакудис,Brian Jones

Издател: АБАГАР - София

ISBN:

Превод:

Редакция: Явор Иванов

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница: ЛИК


Корична цена
30,00 лв.

Kлубна цена
24,00 лв.

Спестете
6,00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

История на Сърбия

Автор: Красимир Манчев

Издател: АБАГАР - София

ISBN:

Превод:

Редакция:

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница: "АЛИАНС ПРИНТ" ООД 1

'С вчерашния свят е свършено. Свършено е веднъж и завинаги... Ние загубихме всички или почти всички свои материални блага. Но ние не сме загубили нищо, ако сме сполучили да съхраним своя разум... Имам ли аз, историкът, право да се заловя отново с история


Корична цена
20,00 лв.

Kлубна цена
16,00 лв.

Спестете
4,00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Кръстоносните походи

Автор: Красимира Гагова

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-217-2

Превод:

Редакция:

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница: Полипринт АД - Враца

'С вчерашния свят е свършено. Свършено е веднъж и завинаги... Ние загубихме всички или почти всички свои материални блага. Но ние не сме загубили нищо, ако сме сполучили да съхраним своя разум... Имам ли аз, историкът, право да се заловя отново с история


Корична цена
30,00 лв.

Kлубна цена
24,00 лв.

Спестете
6,00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

История на Хърватия

Автор: Румяна Божилова

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-215-6

Превод:

Редакция:

Художествено оформление: Калина Сертева

Печатница: Полипринт АД - Враца

'С вчерашния свят е свършено. Свършено е веднъж и завинаги... Ние загубихме всички или почти всички свои материални блага. Но ние не сме загубили нищо, ако сме сполучили да съхраним своя разум... Имам ли аз, историкът, право да се заловя отново с история


Корична цена
20,00 лв.

Kлубна цена
16,00 лв.

Спестете
4,00 лв.

! Резерв на издателството (специални цени)

Национално-революционни борби на българския народ 1828-1878

Автор: Огняна Маждракова - Чавдарова

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-190-7

Превод:

Редакция: Иван Божилов

Художествено оформление: Калина Сертева

Печатница: Полипринт АД - Враца

'С вчерашния свят е свършено. Свършено е веднъж и завинаги... Ние загубихме всички или почти всички свои материални блага. Но ние не сме загубили нищо, ако сме сполучили да съхраним своя разум... Имам ли аз, историкът, право да се заловя отново с история


Корична цена
20,00 лв.

Kлубна цена
16,00 лв.

Спестете
4,00 лв.

! Резерв на издателството (специални цени)

Културата на Средновековна България

Автор: Иван Божилов

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-191-5

Превод:

Редакция:

Художествено оформление: Калина Сертева

Печатница: Полиграфия АД, Пловдив

'С вчерашния свят е свършено. Свършено е веднъж и завинаги... Ние загубихме всички или почти всички свои материални блага. Но ние не сме загубили нищо, ако сме сполучили да съхраним своя разум... Имам ли аз, историкът, право да се заловя отново с история