Паметта на човечеството


Корична цена
25,00 лв.

Kлубна цена
20,00 лв.

Спестете
5,00 лв.

! Резерв на издателството (специални цени)

Световни митологии том 2

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN:

Превод: Иван Седефов

Редакция: Мария Арабаджиева

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница: БАЛКАН ПРЕС АД, София

Какво са митовете? Дали само старинни приказки за сътворението на света и човека, поетични и необикновени разкази за подвизите на легендарни герои и богове? Или носители на дълбоко и древно познание за развитието на цивилизациите, на културата, обществото


Корична цена
25,00 лв.

Kлубна цена
20,00 лв.

Спестете
5,00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Енциклопедия на смъртта(Хрониките на Харон), т. 2

Автор: Александър Лаврин

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-317-9 (т. 2)

Превод: Седеф Иванов

Редакция: Милена Иванова

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница: АСИ - София

"Този, който се страхува от смъртта, не живее." "Смъртта е точно толкова сигурна, колкото факта, че ще настъпи утрешният ден, че след деня следва нощта, а след зимата - лято. Тогава защо се готвим за утрешния ден, за нощта, за зимата, а не се подготвяме


Корична цена
25,00 лв.

Kлубна цена
20,00 лв.

Спестете
5,00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Енциклопедия на смъртта(Хрониките на Харон), т. 1

Автор: Александър Лаврин

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-316-0 (т. 1)

Превод: Мария Бойкикева

Редакция: Мария Арабаджиева

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница: БАЛКАН ПРЕС АД, София

"В живота има всичко: смях и сълзи, ананаси и шампанско и арестантска ватенка с номер на гърба, звуци на орган и скърцане на трион. С какво смъртта е по-лоша от живота? Нима тя не съдържа в себе си всичко, което има животът, доколкото в крайна сметка отне


Корична цена
25,00 лв.

Kлубна цена
20,00 лв.

Спестете
5,00 лв.

! Резерв на издателството (специални цени)

Световните митологии, т. 1

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-305-5

Превод: Иван Седефов

Редакция: Гриша Атанасов,Петя Маркова,Сибила Влайкова

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница: БАЛКАН ПРЕС АД, София

Какво са митовете? Дали само старинни приказки за сътворението на света и човека, поетични и необикновени разкази за подвизите на легендарни герои и богове? Или носители на дълбоко и древно познание за развитието на цивилизациите, на културата, обществот


Корична цена
25,00 лв.

Kлубна цена
20,00 лв.

Спестете
5,00 лв.

Тиражът е окончателно изчерпан, очаквайте нова библиотека

Световните цивилизации, т. 4

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-275-Х

Превод: Рени Димитрова

Редакция: Гриша Атанасов

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница: Полипринт АД - Враца

С четирите тома на този класически учебник с девет издания в САЩ АБАГАР R предложи за първи път на български език всеобхватен по хронология и география преглед на развитието на човечеството от зората на историята до края на 20 век. От какво зависят проме


Корична цена
25,00 лв.

Kлубна цена
20,00 лв.

Спестете
5,00 лв.

Тиражът е окончателно изчерпан, очаквайте нова библиотека

Световните цивилизации, т. 3

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-257-1 (т. 3)

Превод: Рени Димитрова

Редакция: Илия Илиев

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница: Полипринт АД - Враца

Историята на човечеството е представена в това фундаментално изследване с девет издания в САЩ не само като хронологична поредица от факти и събития, а като мащабен разказ за промените в начина на живот и културата, за развитието и напредъка на идеите и н


Корична цена
25,00 лв.

Kлубна цена
20,00 лв.

Спестете
5,00 лв.

Тиражът е окончателно изчерпан, очаквайте нова библиотека

Световните цивилизации, т. 2

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-229-6 (т. 2)

Превод: Владимир Атанасов

Редакция: Илия Илиев

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница: Полипринт АД - Враца

Класически учебник по история на цивилизациите с девет издания в САЩ. Разгърнат анализ на политическото и културното развитие, на еволюцията на идеите и обществените институции. Богато илюстриран с автентични изображения и текстове. ТОМ ВТОРИ СВЕТЪТ ПР


Корична цена
25,00 лв.

Kлубна цена
20,00 лв.

Спестете
5,00 лв.

Тиражът е окончателно изчерпан, очаквайте нова библиотека

Световните цивилизации, т. 1

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-229-6 (т. 1)

Превод: Владимир Атанасов

Редакция: Илия Илиев

Художествено оформление: Веселин Павлов

Печатница: Полипринт АД - Враца

Някога Джордж Оруел отбеляза, че 'да се осъвременява миналото е цяла професия'. Резкият напредък на историческата наука хвърли нова светлина върху старите проблеми и извади на преден план теми, които историците почти бяха пренебрегнали. Положихме много у