Първи стъпки в науката


Корична цена
10,00 лв.

Kлубна цена
8,00 лв.

Спестете
2,00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Стуктурата

Автор: Ким Тейлър

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-060-9(т.3)

Превод: Боряна Гечева

Редакция: Румяна Савова

Художествено оформление:

Печатница: ДФ Абагар - В. Търново


Корична цена
10,00 лв.

Kлубна цена
8,00 лв.

Спестете
2,00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Водата

Автор:

Издател: АБАГАР - София

ISBN:

Превод:

Редакция:

Художествено оформление:

Печатница: "АЛИАНС ПРИНТ" ООД 1


Корична цена
10,00 лв.

Kлубна цена
8,00 лв.

Спестете
2,00 лв.

! Тиражът е изчерпан, предстои допечатка на тиража.

Движението

Автор: Ким Тейлър

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-004-8(т.1)

Превод: Боряна Гечева

Редакция: Румяна Савова

Художествено оформление:

Печатница: Полиграфически комбинат