Секретните архиви


Корична цена
6,00 лв.

Kлубна цена
4,80 лв.

Спестете
1,20 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.


Корична цена
20,00 лв.

Kлубна цена
16,00 лв.

Спестете
4,00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Съвременният тероризъм том 1 - Ислямски тероризъм

Съставил: Явор Иванов,Мария Арабаджиева

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-266-0

Превод:

Редакция: Мария Арабаджиева

Художествено оформление: МИРИАМ ДИЗАЙН

Печатница: Гея-2000 - София

Първият том на книгата “Съвременният тероризъм” е посветен на историята, развитието и организациите на ислямския тероризъм от 60-те години на миналия век до края на 2001 година. Специално внимание е отделено на фактите за ислямските терористични организац