България 2000


Корична цена
8,00 лв.

Kлубна цена
6,40 лв.

Спестете
1,60 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Шумки от габър

Автор: Николай Хайтов

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-219-9 954-584-223-7

Превод:

Редакция:

Художествено оформление: Веселин Павлов

Печатница: Полипринт АД - Враца


Корична цена
4,50 лв.

Kлубна цена
3,60 лв.

Спестете
0,90 лв.

! Тиражът е изчерпан, предстои допечатка на тиража.

Диви разкази

Автор: Николай Хайтов

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-219-9 954-584-218-0 (т. 1)

Превод:

Редакция:

Художествено оформление: Веселин Павлов

Печатница: Полипринт АД - Враца

Николай Хайтов е роден на 15.IХ.1919 г. в с. Яворово, Пловдивска област. Завършва гимназия като частен ученик в Асеновград (1938 г.) и Лесотехнически факултет в Софийския университет (1943 г.). Първите му публикации са в сп. 'Септември' през 1954 г. В пе


Корична цена
10,00 лв.

Kлубна цена
8,00 лв.

Спестете
2,00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Христо Ботьов - летопис за живота и дейността му

Автор: Николай Жечев

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-216-4

Превод:

Редакция: Тодор Рангелов

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница: Полипринт АД - Враца

Предлаганият летопис отразява в сбита форма и в строг хронологичен порядък жизнения път и дейността на великия български поет и революционер Христо Ботьов - от неговото раждане до саможертвата му в името на свободата на отечеството през 1876 г. Изложение


Корична цена
10,00 лв.

Kлубна цена
8,00 лв.

Спестете
2,00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Лице

Автор: Блага Димитрова

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-204-0

Превод:

Редакция:

Художествено оформление: Стефан Шишков

Печатница: ЕТ РЕЗОН, София

Блага Димитрова е родена на 2.I.1922 г. в Бяла Слатина. Завършва класическата гимназия в София през 1941 г. и славянска филология в Софийския университет през 1945 г. През 1962 г. е редактор в издателство 'български писател', през 1963-1982 г. - в издате