Издателство „МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА“

Издателство „МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА“

Издателство „МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА“ ( “АБАГАР ХОЛДИНГ” ООД) е книгоиздателска и книготърговска фирма, създадена през 1990 година от Мария Арабаджиева. Днес издателство „МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА“ (АБАГАР – София) е едно от престижните български издателства. За период от 22 години са издадени над 1000 заглавия. Издателството работи по дългосрочно разработени тематични програми, разпределени в около 50 тематични издателски поредици предимно в областта на научно-популярната литература. Издателство „МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА“ е специализирано в издаването на енциклопедична, справочна, научна, научно-популярна и художествена литература. Издателството е ценено от читателите заради прецизния подбор на теми, заглавия и автори, високи критерии към издателската подготовка и дизайна на книгите и луксозното им полиграфическо оформление.През 1994 г. издателство „МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА“ ( “АБАГАР ХОЛДИНГ” ООД) създаде единствения по рода си в България Клуб на книгата, организиран по модела на световните клубни системи, в който към 2012 г. членуват повече от 7000 души от цялата страна, както и живеещи в чужбина българи. От началото на 2000 г. новите тенденции в издателската политика на издателство „МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА“ са осъществяване на проекти за създаване на собствени на издателството съставителски многотомни енциклопедични поредици.Издателство „МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА“ е създадено и се ръководи от Мария Арабаджиева. Негови сътрудници са широк кръг подготвени специалисти в различни области на науката и културата – консултанти, преводачи, редактори. Издателството разполага с висококвалифициран екип за дизайн, предпечатна подготовка и широка книготърговска система за търговия на едро, търговия на дребно и клубна система. През 1997 г. издателството бе номинирано за наградата “Черноризец Храбър” за цялостен принос в националния културен живот. От средата на 2001 г. започна да действа Интернет сайт на КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР , който представя издателската политика и продукцията на издателството. Сайтът може да бъде намерен на адрес: www.clubabagar.com.От 2006 г. издателство "МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА" започва издаването на уникални древни трудове, създадени в периода между 12 и 19 век, посветени на историята, културата и изкуството на човечеството. Някои от тях са издадени със специален дизайн във вида на илюминатни книги и са предназначени за ценители.