Клуб на книгата АБАГАР

История на света в 7 тома

Комплектът се състои от: 7 книги

Енциклопедията 'История на света' отговаря на всички тези изисквания. Това е едно пионерско начинание, защото томовете не са механичен сбор от факти, а впечатляващ със своята пълнота, образност и изисканост на стила разказ. Всички те съдържат необходимата

Поръчай - Специална цена: 350,00 лв.

Индивидуалните книгите от комплекта

! Резерв на издателството (само в комплект)

Т.6,Походът на исляма

'Историята е наука за човешкото общество', 'Историята е наука за промените и в много отношения за различията', 'Историята е преди всичко наука за особеното'. Която и от тези дефиниции да приемем, ще се убедим, че енциклопедията 'История на света' отговар

! Резерв на издателството (само в комплект)

Т.7,Яростта на севера

'Историята е наука за човешкото общество', 'Историята е наука за промените и в много отношения за различията', 'Историята е преди всичко наука за особеното'. Която и от тези дефиниции да приемем, ще се убедим, че енциклопедията 'История на света' отговар

! Резерв на издателството (само в комплект)

Т.2, Пробуждането на варварите

'Историята е наука за човешкото общество', 'Историята е наука за промените и в много отношения за различията', 'Историята е преди всичко наука за особеното'. Която и от тези дефиниции да приемем, ще се убедим, че енциклопедията 'История на света' отговар

! Резерв на издателството (само в комплект)

Т.3, Полетът на духа

'Историята е наука за човешкото общество', 'Историята е наука за промените и в много отношения за различията', 'Историята е преди всичко наука за особеното'. Която и от тези дефиниции да приемем, ще се убедим, че енциклопедията 'История на света' отговар

! Резерв на издателството (само в комплект)

Т.4, Възходът на империите

'Историята е наука за човешкото общество', 'Историята е наука за промените и в много отношения за различията', 'Историята е преди всичко наука за особеното'. Която и от тези дефиниции да приемем, ще се убедим, че енциклопедията 'История на света' отговар

! Резерв на издателството (само в комплект)

! Резерв на издателството (само в комплект)

Т.1,Ерата на царете богове

'Историята е наука за човешкото общество', 'Историята е наука за промените и в много отношения за различията', 'Историята е преди всичко наука за особеното'. Която и от тези дефиниции да приемем, ще се убедим, че енциклопедията 'История на света' отговар