Клуб на книгата АБАГАР

Хроника на 20-и век - 5 тома

Комплектът се състои от: 5 книги

Специална оферта - последните екземпляри от резерва на прочутата поредица на издателство "МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА" (АБАГАР - София)

Поръчай - Специална цена: 90,00 лв.

Индивидуалните книгите от комплекта

! Резерв на издателството (специални цени)

Хроника на 20-и век, т. 1 (1900-1919)

Това е първият том на 'ХРОНИКА НА 20-и ВЕК'. Година по година е обхванато първото двадесетилетие на нашия динамичен, противоречив и прекрасен век. В снимки, образи и синтезиран текст са откроени основните теми и събития в живота на хората от началото на

! Резерв на издателството (само в комплект)

Хроника на 20-и век, т. 2 (1920-1939)

Това е вторият том на 'ХРОНИКА НА 20-и ВЕК'. Година по година е обхванато второто двадесетилетие на нашия динамичен, противоречив и прекрасен век. В снимки, образи и синтезиран текст са откроени основните теми и събития в живота на хората от началото на

! Резерв на издателството (само в комплект)

Хроника на 20-и век, т. 3 (1940-1959)

Това е третият том на 'ХРОНИКА НА 20-и ВЕК'. Година по година е обхванато второто двадесетилетие на нашия динамичен, противоречив и прекрасен век. В снимки, образи и синтезиран текст са откроени основните теми и събития в живота на хората от началото на

! Резерв на издателството (само в комплект)

Хроника на 20-и век, т. 4 (1960-1979)

През 63 г. пр. Хр. Гордиан Търсача неочаквано се сдобива с обширно имение в Етрусия. Решен да обърне гръб на интригите на Рим, той напуска столицата заедно със семейството си. В същото време дългогодишния му патрон Цицерон достига върха в кариерата си -

! Резерв на издателството (специални цени)

Хроника на 20-и век, т. 5 (1980-1992)

Това е петият том на 'ХРОНИКА НА 20-и ВЕК'. Година по година е обхванато последното двадесетилетие (до 1992 г.) на нашия динамичен, противоречив и прекрасен век. В снимки, образи и синтезиран текст са откроени основните теми и събития в живота на хората