Клуб на книгата АБАГАР

Лекция "ЕГИПЕТСКАТА РЕЛИГИЯ И МАГИЯ - ИЗКУСТВОТО НА ДРЕВНОСТТА"

Трета лекция по темата "ДРЕВЕН ЕГИПЕТ – ЛЮЛКА НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ И ДРЕВНИТЕ МИСТЕРИИ"

Темата е подготвена по труда на сър Уолис Бъдж "Еgyptian Мagic" ("Египетската магия"),1899 г. Сър Ернест Алфред Томпсън Уолис Бъдж (1857–1934 г.) – британски египтолог и лингвист. След завършването на образованието си през 1883 г. работи за Британския музей, а от 1894 до 1924 г. е уредник на Департамента „Египет и Асирия“. Работи по разкопките в Асуан, Мерое, Семна и в Нубия. Бъдж е автор на превода на "Египетската книга на мъртвите", както и на сто и четиридесет произведения, посветени на историята на Египет. Получава рицарска степен заради заслугите му към египтологията и Британския музей.

 

25 ноември 2011 г. · 18:30 - 20:30
    
КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР
ул. "Иван Асен ІІ" №33