СЕМИНАР:2 лекции "ЗЛАТНАТА ВЕРИГА, СВЪРЗВАЩА 
НЕБЕТО И ЗЕМЯТА", 24-25 март 2018

ЛЕКЦИОНЕН СЕМИНАР:24-25 март 2018 2 лекции "ЗЛАТНАТА ВЕРИГА, СВЪРЗВАЩА НЕБЕТО И ЗЕМЯТА"

КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР ОРГАНИЗИРА ЛЕКЦИОНЕН СЕМИНАР: 24-25 март 2018 2 лекции ЗЛАТНАТА ВЕРИГА, СВЪРЗВАЩА НЕБЕТО И ЗЕМЯТА ЛЕКТОР – МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА Лекция 1 - 24.03. (събота) от 18.00 ч. ИСТИНСКОТО УЧЕНИЕ ЗА ВСЕЛЕНАТА И БИТИЕТО; КАК Е ИЗГУБЕНО ДРЕВНОТО ПОЗНАНИЕ?; БОЖЕСТВЕНАТА ЕВОЛЮЦИЯ: ОТ СФИНКСА ДО ХРИСТОС; ОТ МАГОВЕТЕ НА ПЕРСИЯ ДО ЕМАНУЕЛ СВЕДЕНБОРГ Лекция 2 - 25.03. (събота) от 18.00 ч. РЕЛИГИИТЕ НА ВЕЧНИЯ ОГЪН: ЗОРОАСТРИЗЪМ – МИТРАИЗЪМ КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР София, 1113 ж.к. Изток, ул. „Райко Алексиев“ 40, бл. 215, ап 2, партер Записване за участие: e-mail: clubabagar@yahoo.com GSM +359 895 713 112; +359 895 713 112 Цена за лекция - 20.00 лв. Краен срок за записване - 22.02.2018