КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР 
и
„АКЕНЕРЕ“
ЦЕНТЪР ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЛИЧНОСТТА
И ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪЗНАНИЕТО

Лектор – Мария Арабаджиева

Есенните семинари от лекции 2018 от цикъла
„КОРЕНИ НА ДРЕВНОТО ПОЗНАНИЕ”

ПРОГРАМА ЛЕКЦИИ - ЕСЕН 2018

ПРОГРАМА ЛЕКЦИИ - ЕСЕН 2018

КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР и

„АКЕНЕРЕ“ ЦЕНТЪР ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЛИЧНОСТТА И ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪЗНАНИЕТО

Лектор – Мария Арабаджиева

Обявяват есенните семинари от лекции от цикъла „КОРЕНИ НА ДРЕВНОТО ПОЗНАНИЕ”:

28-29.09. – 3 лекции семинар: „ОСНОВИ НА СИМВОЛИЗМА: Езикът на символите; Четирите основи на окултните науки; Кръстът и Разпятието“

октомври - 3 лекции семинар: „ОКУЛТИЗЪМ - ІІІ част: ТЕОРИЯ ЗА ПРОИЗХОДА НА РАСИТЕ: Изследвания за изчезналите континенти Лемурия и Атлантида“

ноември - 3 лекции семинар: „ОКУЛТИЗЪМ - ІV част: АСТРАЛНИЯТ СВЯТ: Същност и обитатели на Астралния свят; Елементали и елемантери“

декември - 6 лекции семинар: “ИСТОРИЧЕСКИ МИСТЕРИИ ИЛИ ХЕРМЕТИЧНИ АЛЕГОРИИ: Свещеният Граал; Туле и Аненербе; Агарта; Деветимата Неизвестни“

Лекциите ще бъдат публикувани след провеждането им в You Tube на канала Maria Arabadjieva!

NB! Датите и часовете за порвеждането на лекциите ще бъдат обявени допълнително в началото на всеки месец!

За информация и записване:

GSM +359 895 713 112; +359 895 713 222

e-mail: akenere@gmail.com clubabagar@yahoo.com

Приемна на КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР: София, ул. „Райко Алексиев” № 40, бл. 2 Всеки делничен ден от 13.00 до 19.00 ч.