ЛЕКЦИОНЕН СЕМИНАР: “ЕЗИКЪТ НА СИМВОЛИЗМА;
ЧЕТИРИТЕ ПРИНЦИПИ НА ОКУЛТНИТЕ НАУКИ”

ЛЕКЦИОНЕН СЕМИНАР: “ЕЗИКЪТ НА СИМВОЛИЗМА; ЧЕТИРИТЕ ПРИНЦИПИ НА ОКУЛТНИТЕ НАУКИ” 28 и 29 септември 2018 - 2 лекции

КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР и

„АКЕНЕРЕ” ЦЕНТЪР ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЛИЧНОСТТА И ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪЗНАНИЕТО

ОРГАНИЗИРАТ

ЛЕКЦИОНЕН СЕМИНАР: 28 и 29 септември 2018 - 2 лекции

“ЕЗИКЪТ НА СИМВОЛИЗМА; ЧЕТИРИТЕ ПРИНЦИПИ НА ОКУЛТНИТЕ НАУКИ”

ЛЕКТОР – МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА

Лекция 1 - 28.09. (петък) от 19.00 ч.

ОСНОВИ НА СИМВОЛИЗМА: СИМВОЛИЗЪМ НА ЧЕТИРИТЕ ЕЛЕМЕНТИ: ОГЪН, ВОДА, ВЪЗДУХ, ЗЕМЯ

Лекция 2 - 29.09. (събота) от 19.00 ч.

ЕЗИКЪТ НА СИМВОЛИТЕ; ЧЕТИРИТЕ ПРИНЦИПИ НА ОКУЛТНИТЕ НАУКИ; КРЪСТЪТ И РАЗПЯТИЕТО

 

КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР

София, 1113 ж.к. Изток, ул. „Райко Алексиев“ 40, бл. 215, ап 2, партер

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:

e-mail: clubabagar@yahoo.com; akenere@gmail.com

GSM +359 895 713 112; +359 895 713 222

Цена за лекция 2 часа - 20.00 лв.

Краен срок - 27.09.2018