Клуб на книгата АБАГАР

ЯНУАРСКИ ЛЕКЦИОНЕН ФОРУМ от цикъла „КОРЕНИ НА ДРЕВНОТО ПОЗНАНИЕ”: 29-30.01.2022 - 2 лекции

2 лекции в изследване на „ФИЛОСОФИЯ ПЕРЕННИС И СИМПТОМИТЕ НА ПРОМЯНАТА“ 29.01.2022 – събота, 16.00 ч.- „TABULA CEBETIS: Ценността на Познанието: Портата на Живота и неговите заблуди; Какво е Добро и Зло?“ 30.01.2022 – неделя, 16.00 ч.- „DANSE MACABRE (ТАНЦЪТ НА СМЪРТТА): ПЪТЯТ НА ПРЕРАЖДАНЕТО НА ДУША“ КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР e-mail: clubabagar@gmail.com www.clubabagar.com ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: e-mail: akenere@gmail.com clubabagar@gmail.com