Клуб на книгата АБАГАР

Първа лекция за Древен Египет

Първата лекция на тема:
„ДРЕВЕН ЕГИПЕТ - ЛЮЛКА НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ И ДРЕВНИТЕ МИСТЕРИИ”

1. История на Древен Египет - от културата Накада (4 хил. години пр. Хр.) до Епохата на Птолемеите (30 г. пр. Хр.) - 30 династии фараони, 40 века история.

20 май (петък) - 18.30 ч.
Приемна на КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР - София, ул. "Иван Асен ІІ" №33